Soumrak nad hypotékami

  • 21.4.2022

Banky zpřísňují podmínky schvalovacích procesů a zároveň se zvyšují úrokové sazby. To je smutná realita posledních měsíců. Realita, která zrcadlí dění na našem hypotečním trhu.

Radí: Vlasta Pěchoučková, specialistka na financování výstavby rodinných domů ve společnosti Ekonomické stavby.

Vlasta Pěchoučková

Proč to tak je a jak bude úvěrový trh v roce 2022 vypadat?

V loňském roce jsme zaznamenali vysoký nárůst cen nemovitostí, růst úrokových sazeb a s nimi i zvýšený zájem o nájemní bydlení.

Úroková sazba se za celý rok 2021 zvýšila o celý jeden procentní bod. Toto navýšení však nebylo konečné. Hypoteční trh zaznamenává v roce 2022 další rekordní růst úrokových sazeb.

Důvodem zvýšení sazeb má být snaha ČNB o snížení vysoké míry inflace, kterou sebou doba finanční krize přinesla. Předpoklad je, že během roku 2022 úrokové sazby hypoték budou mít i nadále rostoucí tendenci a úrokové sazby budou atakovat hranici 5 až 6 procent. Rostoucí míra sazeb se dotkne možnosti získat hypoteční úvěr, a to přinese zhoršenou dostupnost na trhu realit.

Dalším a nepříjemným aspektem ovlivňující hypoteční trh jsou nastavené limity úvěrových ukazatelů, které ČNB zavedla s platností od 1.4.2022. Tyto podmínky znemožní přístup k hypotékám až desetině současných žadatelů o úvěr.

Doposud Česká národní banka dávala pouze doporučení, jaké hodnoty k jednotlivým úvěrovým parametrům musí žadatel splňovat, aby bylo možné úvěr poskytnout. Jde především ukazatel dluhové služby, která hlídala limit mezi výší všech měsíčních úvěrových splátek k měsíční příjmové stránce a příjmového ukazatele, který hlídá limit celkového zadlužení oproti celkovému ročnímu čistému příjmu. Nově se tato doporučení mění v povinnost poskytovatele tyto ukazatele kontrolovat a poskytnout hypotéku pouze těm, kteří splňují stanovené hraniční hodnoty. Zvýhodněni jsou žadatelé, kterým je pod 36 let. Těm se horní limit ukazatelů snižuje.

I v této době prudkých změn je možné najít pozitiva. Pozitivním aspektem je například to, že hladina úrokové míry je stále nižší než míra inflace. V praxi to znamená, že reálná hodnota zapůjčené finanční sumy z úvěrů, za kterou pořizujete nemovitost, bude s inflací postupně klesat.

Hodnoty nemovitostí navíc stále rostou, tudíž i Vaše nemovitost získává více na hodnotě, zatímco hodnota peněz bude mít klesající trend.

Co v nejbližší době očekáváme?

Očekává se, že česká ekonomika začne v příštích letech znovu získávat na stabilitě a sazby se budou vracet do své rovnovážné úrovně. V případě hypotečních úvěrů mluvíme o sazbě pohybující se na hranici 3% ročně.

Pokles úrokové míry však není záležitostí několika málo měsíců. Nový aspekt, který má velký vliv na hospodářském trhu, je právě probíhající konflikt na Ukrajině. Ten může období rozkolísané ekonomické situace prodloužit na delší dobu.

Jaké je tedy doporučení v současné situaci?

Závěrem doporučujeme zažádat o hypotéku raději dříve, než později, protože podmínky se mohou i nadále měnit. Vzhledem k očekávanému poklesu úrokových sazeb v následujících letech se vyplatí žádat o hypotéku s kratší dobu fixace. Vzhledem k rostoucí hodnotě nemovitostí a míře inflace, která znehodnocuje výši peněz, kterou budete muset splácet, se totiž v dlouhodobém horizontu pořízení nemovitosti stále vyplatí.